SONADEM | MEHDİYET – MEHDİLİK – MEHDİ
MEHDİYET – MEHDİLİK – MEHDİ

Mehdilik konusu, asırlardan beri bilinen bir konudur. Hatta; Hinduizm’in, Taoizm’in ve Budizm’in kutsal kitaplarında dünyanın son döneminde gelecek olan kişinin, tüm dünyada inananları ve inanmayanları, ilmini ortaya koyarak etkileyip gerçek imana ulaştıracağı bildirilmektedir.

Her dinden topluluklar Mehdi’yi, kendi dilinde isimlendirmiştir. Tüm kutsal kitapların bildirdiğine göre; Mehdi, tüm dünya insanlığını huzura erdirecektir.

Ayrıca Tevrat’ta, Zebur’da, İncil’de ve Kuran’da da bu konuda önemli işaretler vardır. Örneğin; Kur’an

“And olsun ki, Tevrat’tan sonra Zebûr’da da yeryüzüne ancak iyi kullarımın mirasçı olduğunu yazmıştık.” (Kur’an, 21:105)

Diğer taraftan, Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın (sav) Mehdilik konusunda yüzlerce hadisi mevcuttur.

Değerli Müslümanlar;

Mehdi, kurtarıcı değil, uyarıcıdır, açıklayandır; yani doğruları açıklayan demektir. Mehdi, yeni bir din getirmeyecektir. Mehdi, Allah’a ve ahiret gününe inanan bütün dinlerin mensuplarını BİR.liğe davet edecektir. Asırlardır dini anlayışın yozlaştırdığı konuları düzeltip insanlığın merak ettiği hususları ve kafalarda oluşan soruları cevaplandırıp materyalist çelişkileri ve ona benzer yanlışları düzeltecek ve insanlığı, Allah’ın izniyle, huzura erdirecektir. Böylece, dünyanın içinde bulunduğu bu son devir bir zaman sonra neticelenecek ve Allah, nurunu bu alem için tamamlamış olacaktır.

Bilindiği gibi Mehdi, Hz. Muhammed (sav) soyundan ve ümmetinden olacaktır. Efendimizin diğer nebilerden farkı, alemlere rahmet için gelmiş olmasıdır. Peygamber Efendimiz kimseye karşı savaş açmamıştır. Aksine savaş açanlar, cahiliye döneminin putperestleri ve Efendimiz’i hazmedemeyenlerdir. Peygamber Efendimiz ve ümmeti kendilerini savunmuşlardır. Siz bakmayın; bugün Müslümanım deyip de zulmedenlere… Rahmet için gelmiş bir peygamberin ümmeti de rahmet olur elbette.

Kötülük isteyen ve huzuru bozanlar asla Muhammed Ümmeti olamazlar. Bugün camiye giden ve kendilerinin Muhammed Ümmeti olduğunu iddia eden bazı kişilerin kendi âdetlerini dinin şartlarıymış gibi gösteren, hanımlarına zulmeden, hayvanlara merhamet göstermeyen, insanlara saygılı olmayan, komşularıyla kavgalı ve küs olan ve çevreyi kirleten insanlar olduklarını görüyoruz. Kendileri dinin şartlarına uyacaklarına; dini, kendi şartlarına uydurup yaşayanlar, elbette ki rahmet Peygamberi’nin Ümmeti olamazlar.

Muhammed Ümmeti, gittiği her yere zulüm götüren değil, ilim, irfan ve rahmet götürendir. Bu cihetle, Mehdi’nin Muhammed Ümmeti içinden çıkması; Dünya’ya rahmetin yayıldığı, Hz. Muhammed’in (sav) “Kurtla koyun yan yana gezecek.” dediği dönemin, merhamet göstergesidir. Mehdiyet, Muhammed Ümmeti ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmaktır.

Mehdiyet – Mehdilik – Mehdi

Hak dini yayan her devletin yaptığı işe mehdiyet denir. Örneğin; Osmanlı Devleti, son mehdiyettir.

Her asırda gelen ve dini o asrın şartlarına ve anlayışına göre içeriğini bozmadan anlatan yüksek dereceli velilerin (müceddidlerin) üstlendiği göreve mehdilik denir. Ayrıca, dini doğru şekilde anlatıp yayan kişiler de bu sınıfa girer.

Yukarıda anlattığımız, son gelecek olan zata ise Mehdi̇ denir. O bir kişidir. Hem de aramızdan çıkacak olan…

Ayrıca Muhammed Ümmeti; medeniyeti ve çağdaşlığı, giyim-kuşamda aramaz. Onlar, ataları gibi giyineni çağ dışı sayan, Batılılar gibi pantolon giyip şapka takanları da kınayan zavallılar gibi değildirler. Muhammed Ümmeti, “Allah sizin dış görünüşünüze ve mallarınıza bakmaz. Ama o sizin kalplerinize ve işlerinize bakar.” hadisinin desturuyla hareket eder; ne bir kimsenin cübbesine, sarığına, başörtüsüne ne de bir başkasının pantolonuna, şapkasına, kravatına karışırlar. İslam’da şekilcilik yoktur. Herkes edebe uygun ve kendisine yakışanı giyer.

Mehdi’ye, dünyadaki tüm dinlerin mensupları uymak zorundadır. Mehdi’ye uymayıp kabullenmeyenin imanı tehlikeye girer.

Bu bilgileri sizlerle paylaştığım için yüce Rabbime hamdolsun.

 

BÜYÜ

Büyü, binlerce yıldan beri bilinen ve uygulanan bir konudur. Başlangıcı, Babil dönemine dayanmaktadır. Kuran’da bildirildiğine göre; insanların denenmesi, kimin Allah’a ...

Devamını oku.
MEHDİYET – MEHDİLİK – MEHDİ

Mehdilik konusu, asırlardan beri bilinen bir konudur. Hatta; Hinduizm’in, Taoizm’in ve Budizm’in kutsal kitaplarında dünyanın son döneminde gelecek olan kişinin, ...

Devamını oku.
Hz. MUHAMMED (sav)’in ÜMMETİNE MUHAMMEDİ DENİR Mİ?

Hayır denmez! Bu tabiri kullananlar İsevi, Musevi ya da başka inançta olanlardır. Onların böyle demelerinin, onlar açısından bir mahsuru da ...

Devamını oku.
NAMAZ

Değerli Müslümanlar; İmanın alâmeti; islamın beş şartını yerine getirmek başta olmak üzere, ibadet yapmaktır. Dünyaya gelmemizin gayesi, ibadet yapıp ruhumuzu ...

Devamını oku.
GUSÜL ABDESTİ

Cinsel ilişki sonrasında vücudumuzu ham maddeleri olan su ve toprak atomlarının üst katmanlarında dönen parcacıkların dönüş hızları normalin üstüne çıkar. ...

Devamını oku.